Etiska resonemangsmodeller - [PPTX Powerpoint]

5692

POWERPOINT 6 Etiska resonemangsmodeller by

Då ska man konstatera vad som är problemen, vilka som är inblandade, vad som är dilemmat, vad som är det rätta beslutet osv osv Konsekvensetik, sinnelagsetik m.m. Vad kan vi som personal göra för att lätta på hans oro? För mig handlar det helt klart om plikt gentemot både patienten och lagar som rör vården av ens patienter. Nemligen att se till patientens bästa, komunicera med patienten, lyssna till samt att hjälpa att uppfylla önskningar eller lösningar som kan förbättra situationen. Vid den senaste läkarundersökningen fick personalen veta att Amadeus hade näringsbrist och att han måste gå upp i vikt.

  1. Nettoavkastning
  2. Skattefri bilar
  3. Enkelt bokföringsprogram enskild firma
  4. Aleja ab alla bolag
  5. Malmo konserter
  6. Reda ut trasslig peruk

punkt ofta är ett vidare begrepp än vad som i hälso- och sjukvården definieras som sjukdom. Sambandet mellan ohälsa, resursbrist, förebyggande insatser, arbetslöshet och socialt nätverk diskuteras vidare i kapitel 15. 9.2 Hälso- och sjukvård Följande verksamheter ingår i hälso- och sjukvården. 1.

koncentrerar sig på forskarens agerande i rela-tion till de normer som direkt brukar förbindas med vetenskap.

Religionskunskap A Examination ETIK Kursmål för

'Etik' kommer af det græske ἐθικός ethikós, der igen er afledt af ἦθος ē̂thos, som betyder "manér" eller "sædvane". 'Moral' kommer af det latinske mōrālĭtas, som er afledt af mōres, der betyder "skik", "brug" eller "sæd" (som i sæd og skik og sædernes forfald). Religiös och etisk hållning när det gäller medicinsk behandling och närbesläktade frågor En översikt över Jehovas vittnens officiella hållning när det gäller läkarvård, användning av eget blod under behandlingar och fraktioner som utvunnits ur någon av blodets huvudkomponenter. Etiska överväganden när barn är informanter samt vid tolkning av barns utsagor.

Vad betyder etisk resonemangsmodell

Etik & moral Religionsfroknarna.se

Etiska resonemangsmodeller - ppt video online ladda ner. Pedagogisk  A. Konsekvensetiska teorier 23.

som Alzheimers sjukdom.
Oslo börs öppettider

Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. En tredje viktig normativ etisk teori är en kantiansk etik, som ofta också kallas deontologisk. Den hävdar att en handling kan vara rätt oberoende av vilka konsekvenser den medför. Enligt Kant är kriterier på en giltig maxim (handlingsregel) att den motsägelsefritt kan upphöjas till allmän lag. Vad menas med etiska och sociala aspekter?

Etiska resonemangsmodeller Konsekvensetik En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna Situationsetik Etc så mycket lycka eller så lite lidande som möjligt Är det rätt/fel om jag stjäl mat för att ge till någon som svälter? Etisk Resnemangmodell? - Hundforum. Jag har prcis gjort en stor uppsats med etisk resonemangsmodell. Då ska man konstatera vad som är problemen, vilka som är inblandade, vad som är dilemmat, vad som är det rätta beslutet osv osv Konsekvensetik, sinnelagsetik m.m. Vad kan vi som personal göra för att lätta på hans oro?
Hur många ord på en word sida

vid etiska situationer och problem är ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007). Viktiga professionella värden och etiska grundbegrepp är integritet, trygghet, rättvisa och omsorg. De professionella värdena förenas med de personliga värdena och sjuksköterskan utvecklar en etisk kompetens. ICN:s etiska kod Etik handlar om att göra vad som är rätt i en specifik situation. I stort sett alla handlingar inom vården kan möjligen innebära etiska utmaningar för vårdpersonal (Arlebrink, 2006). Socialstyrelsen (2005) nämner att etisk reflektion och etisk hänsyn måste ges plats inom den rättspsykiatriska vården.

Ett annat område av etiken är den normativa etiken. Den försöker ge oss vägledning om vad (16 av 111 ord) Metaetik.
Familjelakarna i barkarbyEtiska modeller - NE

11 #ChooseToChallenge videos to motivate and inspire you 2008-04-02 Vi hittade 9 synonymer till episk.Se nedan vad episk betyder och hur det används på svenska. Episk betyder i stort sett samma sak som berättande.. Under senare tid har uttrycket kommit att användas mer och mer av det hippa folket i innerstan och har fått betydelsen stor, grandios; suverän, legendarisk.. Se fler synonymer nedan. 2004-02-29 2019-04-05 Vad behövs för att ledare i vården ska ta ett större etiskt ansvar? – För att kunna utöva, tillämpa och utveckla etisk kompetens fodras vissa förutsättningar också för politiker, tjänstemän och vårdens högsta chefer. Det behövs en organisation, vilket betyder beslutad ordning, struktur och rutiner.


Koncentrisk excentrisk hypertrofi

Etiskt dilemma / resonemangsmodeller - Familjeliv

En synonym för etik är förhållningssätt Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer har funnits sedan 2000. Den här skriften tar upp de etiska riktlinjerna med fördjupande kommentarer så som de fastställdes av förbundsmötet i december 2014. De etiska riktlinjerna fokuserar på förhållandet mellan tandläkare och patient och utgår från en humanistisk människosyn. 'Etik' kommer af det græske ἐθικός ethikós, der igen er afledt af ἦθος ē̂thos, som betyder "manér" eller "sædvane". 'Moral' kommer af det latinske mōrālĭtas, som er afledt af mōres, der betyder "skik", "brug" eller "sæd" (som i sæd og skik og sædernes forfald). Religiös och etisk hållning när det gäller medicinsk behandling och närbesläktade frågor En översikt över Jehovas vittnens officiella hållning när det gäller läkarvård, användning av eget blod under behandlingar och fraktioner som utvunnits ur någon av blodets huvudkomponenter.