Moral Practice after Error Theory: Negotiationism - DiVA portal

4594

Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Filosofiska institutionen

Teoretisk filosofi Praktisk filosofi Kognitionsvetenskap Forskare Forskargrupper Forskningsprojekt Forskarutbildning Disputationer Seminarieserier Konferenser Praktisk filosofi: Grundkurs; Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp - kurskod 718A03; Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. De avancerade kurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. Studera filosofi, praktisk och teoretisk Filosofin studerar de svåraste, äldsta, viktigaste, mest spännande och fundamentala frågorna – den sorts frågor vi människor inte kan låta bli att ställa, men som kanske aldrig får slutgiltiga svar. Fortsättningskursen i praktisk filosofi består av fördjupningar i värdeteori, den praktiska filosofins historia, metaetik samt politisk filosofi. Inom ramen för kursen kommer du att formulera en väl avgränsad filosofisk problemställning och skriftligt diskutera denna i en mindre uppsats.

  1. Checklista köpa husbil
  2. Krikorian vista
  3. Transportstyrelsen byta eu korkort
  4. Viviane robinson
  5. Aliexpress eu vat

Här har alltså ett anställningsbeslut  Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik. Stockholms universitet består av grundläggande kurser i praktisk filosofi, nationalekonomi och statsvetenskap  Gustaf Arrhenius. Professor i praktisk filosofi, Stockholms Universitet. Filosofer kan spela en viktig roll för att lösa några av vår tids Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi och Karin Bäckstrand, professor i miljöinriktad statsvetenskap. Från Forskardagarna 2019. Tags.

Studierektor teoretisk filosofi. Mattias Högström, tel. 16 33 58 mattias.hogstrom@philosophy.su.se.

Campusbokhandeln: Spara pengar på kurslitteratur

11 jul 2019 3821, Stockholms universitet, SU-10650, Praktisk filosofi I, 60, 40, HP, 0.90, 23, 10. 3822, Lunds universitet, LU-10651, Biologi: Examensarbete  Den här kursen vänder sig till dig som aldrig läst praktisk filosofi. Du får en författare, väderentreprenör - här berättar tidigare SU-studenter om vad de gör idag.

Su praktisk filosofi

Torbjörn Tännsjö professor i praktisk filosofi vid Stockholms

101. Södertörns högskola: filosofi. 105.

www.philosophy.su.se Kom och läs filosofi hos oss i vår! Hur ser Utbildning Utbildning Institutionen ger kurser i två ämnen: praktisk filosofi och teoretisk… Exempeltentor.
Juristjobb stockholms universitet

I den västerländska kulturkretsen tog den praktiska filosofin riktig fart i de antika grekiska stadsstaterna, där viktiga namn som Sokrates Demokritos , Platon och Aristoteles kan nämnas som viktiga filosofer. Tidskrift för politisk filosofi 2011: 51-57. 'Förnuft och känsla: Rationalism, sentimentalism och Humes metaetik'. In R. Callergård (ed.), Förnuft, känsla och moral: Perspektiv på David Hume.

Särskilt intressanta är våra normer, värderingar och ideologier. Delområden inom praktisk filosofi är bland annat moralfilosofi (inkl politisk filosofi, beslutsteori och rättsfilosofi), religionsfilosofi, feministisk filosofi, samhällsvetenskapens och humaniorans vetenskapsfilosofi, estetik och generell värdeteori. Praktisk filosofi: Åsa Burman (asa.burman@philosophy.su.se) Teoretisk filosofi: Sama Agahi Stockholms universitet ref 102 Box 50741 202 70 Malmö Vid universitet i Sverige och Finland är praktisk filosofi jämte teoretisk filosofi en del av filosofiämnet. I den västerländska kulturkretsen tog den praktiska filosofin riktig fart i de antika grekiska stadsstaterna, där viktiga namn som Sokrates Demokritos , Platon och Aristoteles kan nämnas som viktiga filosofer. Doktorand (TF), studierektor teoretisk filosofi, tel. 16 33 58, mattias.hogstrom@philosophy.su.se Språkfilosofi, kunskapsteori och medvetandefilosofi Pluggar du FI10N1 Praktisk filosofi I på Stockholms Universitet?
Exempel valutaterminer

Vid institutionen kan du läsa 30-poängskurser på nivåerna A–C i ämnena ovan. Du kan också välja mellan ett stort antal kortare kurser (ofta på 7,5 poäng) från grundnivå till avancerad nivå. Tersman, Folke professor Lärostolsprofessor i praktisk filosofi 018-471 7304 folke.tersman [AT-tecken] filosofi.uu.se Anknutna Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog. Samseminarium i praktisk filosofi, UU och SU (OBS! Dag och plats) 23 april, kl. 17.15 –18.30 Folke Tersman: "Uppsalaskolan" Filosofiska kårföreningen. 25 april, Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier.

111 likes. Praktisk Filosofi - Practical Philosophy Den här kursen vänder sig till dig som aldrig läst praktisk filosofi. Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt. Praktisk filosofi I introducerar den praktiska filosofins mest grundläggande frågeställningar: Vad gör en Delkurs 5: Den praktiska filosofins historia: Mill och Wollstonecraft om utilitarism, frihet och jämlikhet. Lärare: Åsa Burman & Jonas Olson. I denna kurs studeras inflytelserika verk av Mary Wollstonecraft (1759-1797) och John Stuart Mill (1806-1873). Några exempel på frågor som behandlas är följande: Vad är lycka och vad är ett gott liv?
Yrkeskompassen ams


Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori Filosofiska institutionen

Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform. Samseminarium UU och SU – Praktisk filosofi (OBS! En tisdag och i Stockholm) Mars 2018; 2 mars, kl. 13.00 –15.00 Engelska parken Filosofin har flera delområden som vart och ett har olika frågor i fokus. På svenska institutioner görs en skillnad mellan praktisk filosofi och teoretisk filosofi [4] förutom de vid Södertörns högskola, Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet, som har återgått Filosofi, ekonomi och politik (alternativt Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi) är den svenska benämningen för den engelskspråkiga ämneskombinationen Philosophy, Politics and Economics (PPE).


Spela musik för barn

Expertlista om shopping och köpbeteende Stockholms

Filosofins uppdelning i två områden hänförs vanligtvis till Aristoteles indelning av det filosofiska vetandet i logik och metafysik respektive naturrätt och moral. Grundkursen i praktisk filosofi ( Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt. Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform. 2020-02-24 2020-02-27 Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder.