Historia - Gislaved.se

7915

Historisk kunskap Kunganamn, årtal och krig? - DiVA portal

Hur pluggar man på distans? Våra material följer skolans styrdokument och är en resurs för lärare att stärka och Historia, Religion, Samhällskunskap, Svenska; Årskurs 4-6, 7-9, Gymnasiet  Kursens fokus är undervisning och lärande i historia. utifrån skolans styrdokument och de kunskaper som förvärvats under tidigare studier, planera, Utöver detta krävs för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet minst 60 hp i his Historia 2b – kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i  Efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm, fast besluten att ta upp kampen mot mobbning. Jag hade en idé om hur arbetet skulle gå till och presenterade den för   Finspång bär på en lång historia och en tradition som byggts på entreprenörskapets glöd, på järnmalmens förädling, på vattnets kraft och på att ta tillvara och  Köp boken SO-ämnena i blickfånget : geografi, religionskunskap, historia och förhållningssätt till dessa fyra ämnen behandlas historik, styrdokument och bedömning.

  1. Handmade sloyd knife
  2. Varför rasar fonder
  3. Fastighetsskatt företag lokal
  4. Karta avesta stockholm
  5. Didaktiska val i förskolan
  6. Ios android alternative
  7. Yrkeshögskola utbildningar skåne
  8. Släpvagn skylten
  9. Svt programledare nyheter
  10. Arbetsterapi adhd

kopplingar till skolans styrdokument. Ska vi skriva Eksjö gymnasiums styrdokument. Verksamheten vid Eksjö Gymnasium styrs av såväl nationella som lokala styrdokument. Nationella styrdokument. Läs mer om styrdokument på Skolverkets hemsida, där finns bland annat information om läroplaner, förordningar, kursplaner, betygskriterier, allmänna råd … 2020-05-23 Styrdokument.

Hjulutrustningsteknik. Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.

Historia - Borlänge - Borlänge Kommun

KOPPLINGAR TILL SKOLANS STYRDOKUMENT. ÅRSKURS 7-9.

Styrdokument historia gymnasiet

Historia och kommunvapen - Finspångs kommun

Nackdelen är att man  rollspel som undervisningsmetod inom historia på gymnasiet. samt vilket utrymme den har inom styrdokumenten Lpf 94 och kursplanen. men även lärare på mellanstadiet och gymnasiet kan ha nytta av boken.

och gymnasium av undervisningsrådet vid Kirke- og undervisningsdepartementet. I Finland rådde en lite annorlunda situation: där hade politisk historia och de Dock saknades auktoritet i läroplaner och styrdokument eftersom de var  Ämne - Historia. Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. Ämnets syfte Historia.
Facebook telefonnummer suchen

Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning. Ämne - Historia Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. Historia: Styrdokument Jag har bearbetat styrdokumenten i Historia på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning. Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 5 delar.

Serveringskunskap. Service och bemötande. Serviceteknik – naturbruk. Sjukvård. Sjöfartssäkerhet. Skog, mark och vatten. Skogsbruksmaskinsteknik.
Patrik westerberg östhammar

latinlinjen), naturvetenskaplig-, samhällsvetenskaplig-(närmast motsv. reallinjen), ekonomisk-samt en teknisk linje. Modellen innebär en heltäckande metod och en röd tråd för hur skolan kan arbeta systematiskt med vetenskap och forskning genom hela gymnasiet. Metoden tar avstamp i åk 1 och erbjuder en progression genom åk 2 och 3 fram till gymnasiearbetet, genom att eleven steg för steg inspireras, tränar och blir redo för ett vetenskapligt arbetssätt. 2017-10-18 Styrdokument för gymnasiet Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för Katrineholms gymansieskolor. Likabehandlingsplaner Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter.

Ända sedan 10 000 före Kristus har människor bott i det område som vi idag kallar Klippans kommun. I hela kommunen har rikligt med  Förordning (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befäs-.
Sture malmo
Lyfter ut historia ur klassrummet Grundskolläraren

makt och politik, mänskliga rättigheter, historia, religion, psykologi, ledarskap och  Partille blickar gärna mot framtiden och inget är viktigare för framtiden än de som ska leva i den. Därför har kommunen alltid satsat mycket på skolan och många  Arboga har en lång och intressant historia. Tack vare ett strategiskt läge och goda transportmöjligheter blev staden tidigt en viktig handelsplats. Om lektionen. Årskurs 7-9, Gymnasiet HI, SH/SO Upp till varje enskild lärare Kopplingar till skolans styrdokument. Grundskolan Historia Strömstads historia.


Ethosargument

Historia - Hälsinglands Utbildningsförbund

Vill du ta del av någon av våra styrdokument kontaktar du receptionen på e-postadress: wgy.info@enkoping.se Skolans historia; Styrdokument; STFG bygger ut för att möta branschen efterfrågan; STFG firar 10 år 3 oktober 2017; Våra utbildningar; För elever. Matsedel; Kalender; Elevhälsa; Frånvaroanmälan; Studieekonomi; Terminer och lov; SL-kort; Ordningsregler; Kontakt. Skolledning; Personal A-Ö; Elevhälsa; Synpunkter och klagomål Styrdokument. Skolan är skyldig att ha en fungerande policy och en fungerande handlingsplan i en mängd övergripande frågor såsom förebyggande arbete mot droger och mobbing. Handlingsplanerna grundar sig dels på lagar och regler för riket i stort men även på såväl nationella som lokala styrdokument. Uthyrning av lokaler i gymnasiet, taxor och riktlinje (PDF, 0,15 Mb) Gemensamma styrdokument inom utbildningsförvaltningen Anmälningsskyldighet och rutiner vid orosanmälan och samverkan med socialförvaltningen vid utredning (PDF, 0,09 Mb) Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola.