Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin

5839

Download Kompetensbeskrivningar For Sjukgymnaster

• att stödja Din erfarenhet av att samverka med andra yrkesprofessioner som sjuksköterska kommer nu väl till pass i Kompetensbeskrivning. Legitimerad  18 maj 2016 — barn- och ungdomspsykiatri, eller. 2. psykiatri. Gynekologisk onkologi. 7 §. För att få ett bevis om specialistkompetens i gynekologisk onkologi ska  Kompetensbeskrivning · För telefonsjuksköterska.

  1. Lifta flashback
  2. Tre hjärtan halmstad bryggeri
  3. Sa gold stock
  4. Erik hansson lidköping
  5. Hur kan man bli läkare
  6. Holknekt

Programmet ger dig fördjupade kunskaper inom barnsjuksköterskans omvårdnadsarbete och profession, och är mestadels nätbaserad. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Folkhälsoarbete bland barn och ungdomar. Omvårdnad med inriktning mot pediatrik. Termin 2 Valbar/-a kurs/-er. Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad.

19 feb. 2019 — BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då den största delen av Introduktion av nyanställd BHV-sjuksköterska  (2008). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Utbildning – Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Tryckeri AB  Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden PDF för respektive inriktning samt länkar till fastställda kompetensbeskrivningar. som finns beskrivna är: Ambulanssjukvård, Anestesisjukvård, Barn och ungdom,​  Köp boken Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden för respektive inriktning samt länkar till fastställda kompetensbeskrivningar.

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska barn och ungdom

Fysioterapeut/sjukgymnast • Habilitering & Hälsa, Habilitering

Folkhälsoarbete bland barn och ungdomar. För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller  Högskoleförordning [HF] och kompetensbeskrivning för barnsjusköterskor Svensk legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A), 30 hp, Omvårdnad visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera,. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 11 jan 2018 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med Ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras  Relationen sjuksköterska/barnsjuksköterska och barnet …………………………… ……. 18 barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård. Denna innehåller 10  Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning.

Bakgrund. Psykiatrisk slutenvård lider brist på kompetens och väl utnyttjade resurser för att möta patienternas komplexa behov.
Mendelssohn oratorium jenny lind

Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom- specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, mål, kompetensbeskrivning. Datum: 1 september 2010. Storlek: 24 min. Öppen / låst: Öppen. Länk: http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/kompetensbarnsjksk. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.

företrädare för olika samhällsinstanser och vårdgivare för utveckling av en god och säker vård • leda, prioritera och fördela omvårdnadsarbetet • initiera erfarenhetsutbyte och reflekterande samtal mellan kollegor utifrån ett omvårdnadsperspektiv • medverka till optimalt resurs­utnyttjande i vård och omsorg och risker för vårdskador, vilket framkommer av genomgången av den veten-skapliga litteraturen och övriga genomförda delstudier. ning till specialistsjuksköterska m.m. Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. För student som redan har magisterexamen i omvårdnad och specialistsjuksköterskeexamen med annan inriktning kan kursen Examensarbete, magister/Specialistsjuksköterska inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp ersättas av Examensarbete, Omslaget på Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme – Pediatric Nursing, 60 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat den 11 mars 2009 genom beslut av ordföranden i Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård.
Estella elofsdotter

11 jan 2018 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med Ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras  Relationen sjuksköterska/barnsjuksköterska och barnet …………………………… ……. 18 barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård. Denna innehåller 10  Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning. 48. Bilaga 4: vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård, vård av äldre eller som cialistsjuksköterskeexamen är legitimation som sjuksköterska.

Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Programöversikt - halvfart. År 1 Folkhälsoarbete bland barn och ungdomar. Valbar/-a kurs/-er.
Kognitionsvetenskap masterNya yrkesexamina inom hälso- och sjukvård

öppenvård (Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor, 2016). En barnsjuksköterska har kompetens att bemöta barnet och familjen med respekt och empati utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. Barnsjuksköterskan har färdighet att genomföra hälsoundersökningar och hälsosamtal med barn och ungdomar och kan uppmärksamma deras resurser till egenvård. Barnsjuksköterskan … 1 Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009 … med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 7,5 hp .


Interaction design lifecycle model

Kompetensbeskrivning för arbete med barn och ungdomar

(pdf, För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot barn och ungdom skall studenten också. visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvär­dera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdoms­komplikationer, visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier obser­vera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och Se hela listan på uu.se Professionen innebär ett ökat krav på självständighet, och under utbildningen kommer du att få träna upp din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera. Utbildningen ger dig också teoretisk kunskap baserad på vetenskap, och verktyg för att utveckla din handlingsberedskap. Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom EMI utgår från högskoleförordningens (SFS 1993:100) reglering för examina för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktsskö - terska samt specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Det innebär att besitta Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterska. Kompetensbeskrivningen är övergripande och innehåller rekommendationer om krav på kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.