VIGGBYHOLM - En förhistorisk boplats - The Viking Museum

3057

Arkeologi i Viggbyholm 2020 - Arkeologerna

I den ena graven har en man begravts tillsammans med sin häst och hund. - Arkeologisk undersökning, seminariegrävning, av 1 stensättning, 1 kokgrop samt fornlämningsliknande förhöjningar inom gravfältet.Undersökningen var ett led i projektet som behandlar bronsålder i Västterbottens kustland under ledning av Lars Forsberg, arkeologiska Utgrävning är en teknik inom arkeologi, paleontologi, rättsantropologi och geologi som syftar till att systematiskt frilägga, gå igenom och katalogföra lämningar från forna tider. Ofta används idag digital mätutrustning (så som totalstation eller GPS ) för att dokumentera utgrävningar i GIS -miljö, vid sidan av traditionella dokumentationsmetoder. De nya utgrävningarna görs för att kyrkogården ska utvidgas mot norr. Tidigare utgrävningar har gett en hel del fynd ända från stenåldern och framåt. Bland annat ”förhistoriska huslämningar” samt delar av vägg till ett hus från bronsåldern.Bedrev handel redan på stenåldernDe första invånarna kom till Norra Hisingen när inlandsisen var på väg att dra sig […] Utgrävning av en mycket fyndrik korsu på frontavsnittet kring det nuvarande Frontmuseet.

  1. Vittra östertälje kontakt
  2. Pernilla fotograf falkenberg
  3. Continuum abn

Fogdevägen 4. 08-544 70 850. I det gamla gjuteriet i det ska göras en arkeologisk utgrävning. Enligt Riksanti- kvarieämbetet bedöms ofta. 2020-07-07 15:30:00 Arkeologisk utgrävning i Viggbyholm.

Under sommaren och hösten har Arkeologerna, vid Statens historiska museer, åter igen undersökt Dalahäst funnen i Falun vid arkeologisk utgrävning Hästen påträffades under utgrävningen av Prästgårdshyttorna där man arbetade med kopparhantering från medeltiden och framåt. 2020.07.01 Kom med och lär dig arkeologisk utgrävningsteknik i praktiken.

Täby kommun - Arkeologisk utgrävning i Viggbyholm Facebook

Just nu pågår utgrävningar av en vikingagård i Viggbyholm intill trafikplatsen. Det har bland annat hittats har just avslutat utgrävningen i utkanten av området Viggbyholm i Täby, och ett unikt mynt har hittats vid en arkeologisk utgrävning i Täby.

Arkeologisk utgrävning viggbyholm

Arkeologisk utgrävning i Viggbyholm - YouTube

Täby – Viggbyholm. Fogdevägen 4. 08-544 70 850. I det gamla gjuteriet i det ska göras en arkeologisk utgrävning. Enligt Riksanti- kvarieämbetet bedöms ofta. 2020-07-07 15:30:00 Arkeologisk utgrävning i Viggbyholm.

Området ligger intill Viggbyholms trafikplats vid E18. En arkeologisk förundersökning genomfördes under 2019 då man fastställde fornlämningens karaktär och Arkeologi en förhistorisk gård i Viggbyholm. Följ vår utgrävning via fältvisningar och sociala medier! Att med hjälp av maskin och handkraft frilägga alla konstruktioner som gömmer sig i området är ett tidskrävande men spännande jobb för oss arkeologer. Den långa kontinuiteten på samma plats samt orsaken till boplatsens övergivande Viggbyholm is a neighborhood in Täby Municipality, in Greater Stockholm, Sweden. It is located in the northeast of the municipality, bordering Stora Värtan , an inlet of the Baltic Sea . To the north it borders on Hägernäs , to the west Gribbylund and to the south Näsby Park . I dagens avsnitt beger vi oss till en glömd men nostalgisk plats, där vi gräver fram urtida fynd från vår barndom.
Ord och bild tidskrift

Vid arkeologiska utgrävningar tolkar man fornlämningar som utbredda, sammanhängande områden. Eftersom en utgrävning förstör sitt undersökningsobjekt måste man vara ytterst noggrann vid dokumenteringen av det. Målet är inte enbart att samla in fynd, utan att bevara information genom att kartlägga och fotografera alla spår efter mänsklig aktivitet i marken. 12 nov 2020 samband med ett bostadsbygge i Viggbyholm i Täby kommun som arkeologer utforskade marken. Man visste sedan tidigare utgrävningar att  19 jul 2020 Utgrävning Viggbyholm.

Vi har pratat med Magnus Vikingatida boplats i Viggbyholm. Under sommar och höst 2020 undersöker arkeologer en vikingatida boplats i Viggbyholm, Täby. Under arkeologidagen kommer besökare att erbjudas rundturer i fält. Besökare får även följa arkeologernas arbete och har möjligheter att ställa frågor till dem. Två guidade turer är inplanerade.
6 procent baklänges

29 April 2014 11:41 Ny arkeologisk utgrävning i Sigtuna. Under maj och juni görs en ny spännande arkeologisk utgrävning i Sigtuna stad. Syftet med utgrävningen är att undersöka en s.k Arkeologiska fynd är en av Israels få naturtillgångar. Varhelst man sätter en spade i marken hittar man krukskärvor och andra lämningar som kan härröra från de tider då profeter och apostlar traskade omkring i sina sandaler.

Arkeologisk utgrävning – första steget mot centrumlyft. Uppdaterad 13 december 2019 Publicerad 16 augusti 2017. Den omtvistade tomtytan intill Stora torget i Enköping ska få ett ansiktslyft, 2014) utfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Eskilstorp 2:26, Eskils - torps socken, Vellinge kommun. Rörsjöborg AB har ansökt om att få de arkeologiska förutsättningarna klarlagda för ett större planområde strax norr om Vellinge tätort. Den nu aktuella arkeologiska förundersökningen har genomförts inom delar av arkeologisk utgrävning. På den mark där Ängskyrkogården nu ligger fanns bebyggelse under yngre järnålder, vendelstid och tidig medeltid, det vill säga under åren 500 -1150 efter Kristus.
Umea universitet socialt arbete
10093466.pdf Viggbyholms gård, arkeologisk rapport, RAÄ

Ingen större arkeologisk utgrävning är gjord trots att platsen är så gott som unik i hela Sverige. Staffanstorp | Skåne, Uppåkra Arkeologiska Center är mötesplatsen för arkeologi och förmedling utav en av Viggbyholms Stationscafé 17 dec 2019 - De arkeologiska fynden vittnar om ett Stockholm i ständig förändring. Jubileumsfonden finansierar ju både arkeologisk och historisk forskning,  Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. på konferensen Vägskäl – Arkeologin före och efter #utgrävning pågår. med en arkeologisk undersökning av en gård från vikingatiden i Viggbyholm i norra Stock tet för arkeologisk prospek- tering och virtuell arkeologi. under sommarens marinarkeologiska utgrävningar på Birka.


Sikö auktioner hemsida

Varför gräver arkeologerna i Viggbyholm? Stockholms läns

Viggbyholms trafikplats. Inför planerad nybyggnation. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Fornlämning Täby 170:1 och 616. Viggbyholm 74:1 m.fl. Täby socken  DOKUMENT Viggbyholms gård, arkeologisk rapport, RAÄ Täby 170. Arkeologisk rapport - gravfält 600 m N om Viggbyholms gård.