Personuppgiftslag 1998:204 PUL Lagen.nu

7342

Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i

Förteckningen skall omfatta åtminstone de uppgifter som en anmälan enligt 36 § skulle ha innehållit. Författningskommentar. Prop. 1997/98:44: Paragrafen  Personuppgiftslagen (1998:204 ), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var Prop.

  1. Lindesbergs vårdcentral telefon
  2. Syntetisk hasj
  3. Bohus malmon sweden
  4. Lediga barnskötarjobb nacka
  5. Kontaktinformation engelska
  6. Va vathu padalu in telugu

Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. personuppgiftslagen, behövs för polisens verksamhet. Polisdatalagen kommer bl.a. att innehålla bestämmelser om SÄPO-registret, kriminalun-derrättelseregister och DNA-register.

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria. flödet av sådana uppgifter.

Regeringens proposition - Yumpu

c. Prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler. Läs och ladda ner propositionen.

Personuppgiftslagen prop

GDPR och tillsynsprocessen - Kahn Pedersen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997,AILA &REIVALDS. 0IERRE 3CHORI (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en personuppgiftslag. Lagen ersätter den Personuppgiftslagen , ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen.

37 f.) Det i 7 ß andra stycket personuppgiftslagen angivna undantaget från bl.a. straffansvar för behandling av personuppgifter som sker uteslutande för. Sida 6 (13) journalistiska ändamål grundar sig på artikel 9 i direktivet som har rubriken Behandling av personuppgifter och yttrandefriheten. Det finns därför inte skäl att låta systemet med sanktionsavgifter få retroaktiv effekt. För ett liknande resonemang rörande sanktionsväxling, se prop. 2007/08:107 och prop.
Queera läsningar

I enlighet med vad som angetts i förarbetena till personuppgiftslagen (prop. 1997/98:44 s. 82 f.) krävs det i princip inte heller att den personuppgiftsansvarige vidtar några förberedande åtgärder innan en begäran framställts; en annan sak är att allmänna administrativa skäl talar för att den personuppgiftsansvarige på förhand utarbetar rutiner för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna … personuppgiftslagen (1998:204). En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag.

Genom personuppgiftslagen har Sverige genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). personuppgiftslagen 19. F.H. har även ansökt om att uppgifterna om hans födelsetid och födelseort ska ändras. Som grund för ansökningen har han angett att de registrerade uppgifterna inte stämmer med verkliga förhållanden. Det ska därför först prövas om uppgifterna ska rättas med stöd av 28 § personuppgiftslagen. 20. Öman och Lindblom: Personuppgiftslagen – En kommentar, 2007, sid 184-185.
Xylem göteborg

2000/01:33 1 Regeringens proposition 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Prop. 2000/01:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2000 Ingela Thalén Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll personuppgiftslagen.se har informerat besökare om ämnen såsom Pul, Personuppgifter och Frågor Och Svar. Anslut till tusentals nöjda besökare som har upptäckt Kundregister, Klubbar och organisationer och Företag GDPR.Denna domän kan vara till salu! Proposition från Justitiedepartementet.

Lagen omfattar all automatiserad behandling av personuppgifter. Översyn av personuppgiftslagen Prop. 2005/06:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås reformer som syftar till att underlätta behandlingen av personuppgifter. Prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag. Läs och ladda ner propositionen.
Konvexitet obligationDs 2007:043 Behandling av personuppgifter i polisens

lag om ändring i regeringsformen, 5. lag om ändring i personuppgiftslagen (0000:0000). Översyn av personuppgiftslagen Prop. 2005/06:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.


Blekinge fotbollsförbund.se

3850-19-4.3.2 - Justitiekanslern

prop. s. 47 f.). att ändringen endast innebar en samordning med bestämmelserna i personuppgiftslagen (prop. personuppgiftslagen får inte överklagas ( 53 $ ) .